Các dự án | Tin tức:

05/04/2011 11:21
Cuối tuần qua, HAGL đã tổ chức chuyến tham quan thực tế các dự án cao su của Tập đoàn tại Lào, Việt Nam. Thành phần tham dự gồm các cổ đông lớn của HAGL như Quỹ đầu tư Jaccar, Công ty cổ phần chứng...
 
20/03/2011 14:48
Nông trường cao su Ia Blứ thuộc địa phận xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
 
20/03/2011 14:47
Nông trường Ea Hleo nằm trên địa phận xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak.
 
18/03/2011 14:26
Tiếp giáp với địa bàn của Nông trường Đak Yă, nông trường Lơ Pang thuộc địa phận của các xã Lơ Pang, Kon Thụp và Kon Chiêng-huyện Mang Yang