26/03/2014 10:18
Bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích xã hội và đảm bảo hiệu quả kinh tế luôn là các chính sách nền tảng trong hoạt động đầu tư và phát triển của Tập đoàn HAGL. Trong quá trình đầu tư ra nước ngoài,...
 
16/12/2013 13:20
Vừa qua, từ ngày 11 đến ngày 14/12/2013 HAGL đã tổ chức chuyến tham quan thực tế các dự án của Tập đoàn tại Gia Lai và Lào
 
30/10/2013 13:28
Ngày 16 tháng 10 năm 2013 vừa qua, Tập đoàn HAGL và tổ chức BirdLife International - đối tác bảo tồn thiên nhiên lớn nhất thế giới, hoạt động tại 121 quốc gia
 
25/10/2013 13:26
Ngày 02 tháng 07 năm 2013, HAGL đã ký hợp đồng với Công ty tư vấn Bureau Veritas Việt Nam (BV), một tổ chức do Hiệp hội FSC uỷ quyền cấp chứng nhận tại Việt Nam