18/03/2011 14:26
Tiếp giáp với địa bàn của Nông trường Đak Yă, nông trường Lơ Pang thuộc địa phận của các xã Lơ Pang, Kon Thụp và Kon Chiêng-huyện Mang Yang
 
17/03/2011 14:40
Nông trường Ea Hleo 2 là một nông trường liền kề với nông trường Ea Hleo 1, cũng thuộc địa bàn xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk
 
17/03/2011 14:29
Nông trường Đak Yă nằm trên địa bàn xã Hải Yang-huyện Đak Đoa, các xã Đak Taley và Đak Yă-huyện Mang Yang
 
17/03/2011 14:26
Nông trường Ia Pa nằm trên địa bàn xã Pờ Tó, huyện Ia Pa. Tuy là địa bàn tiếp giáp với huyện Mang Yang cùng các nông trường khác nhưng khu vực này phân bố chủ yếu với loại đất xám