13/03/2011 09:56
Nông trường cao su Ia Puch thuộc địa phận xã Ia Puch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
 
23/09/2010 11:33
 
23/09/2010 11:01