Các dự án | Tin tức:

Thủ tướng nước CHDCND Lào thăm Nông trường Cao su HAGL- Attapeu
23/09/2010 09:28

Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bua Xỏn Búp Pha Vản vừa đến thăm và động viên công nhân đang lao động tại Nông trường Cao su Hoàng Anh Gia Lai- Attapeu. Tại đây, ông Đoàn Nguyên Đức- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HAGL đã báo cáo với Thủ tướng về tình hình hoạt động tại nông trường, các chế độ chính sách đối với công nhân đang lao động tại đây.

 Thủ tướng Bua Xỏn Búp Pha Vản đã thay mặt Chính phủ Lào cảm ơn sự đóng góp của HAGL đối với tỉnh Attapeu và nước Lào, nhấn mạnh đến sự đóng góp của HAGL tạo bước tiến đáng kể cho đời sống của nhân dân Attapeu và những khu vực mà HAGL đang đầu tư.