Các dự án | Tin tức:

Nông trường cao su Ia Blứ, Gia Lai
20/03/2011 08:06

Nông trường cao su Ia Blứ thuộc địa phận xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. So với các nông trường khác trong Tổng Công ty, thì nông trường Ia Blứ nằm ở một khu vực riêng. Nhưng so với trong vùng thì nông trường lại liền kề với các nông trường của các công ty khác, tạo thành một vùng cây nguyên liệu rộng lớn đến vài nghìn hecta. Về điều kiện lập địa trong phạm vi nông trường, đất đai ở đây thích hợp cho việc phát triển cây cao su. Trong thời gian qua, nông trường đã làm tốt công tác trồng mới, chăm sóc, bón phân, tủ gốc, phòng chống cháy mùa khô nên cây trồng ở các lô đều sinh trưởng và phát triển tốt.


Vườn ươm cây cao su


Vườn cây cao su năm 2009


Vườn cây cao su năm 2008


Vận chuyển xe máy cày vào nông trường

HAGL