Các dự án | Tin tức:

Nông trường cao su Ea Hleo 2, Đắk Lắk
17/03/2011 09:26

Nông trường Ea Hleo 2 là một nông trường liền kề với nông trường Ea Hleo 1, thuộc địa bàn xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay nông trường đang khẩn trương khai hoang, thiết lập hệ thống đường lô, đường trục và cầu cống nhằm chủ động cho việc trồng mới sắp tới.Khai hoang


Cao su năm 1


Chăm sóc cao su

HAGL