Các dự án | Tin tức:

Nông trường Đak Yă, Gia Lai
17/03/2011 09:26

Nông trường Đak Yă nằm trên địa bàn xã Hải Yang-huyện Đak Đoa, các xã Đak Taley và Đak Yă-huyện Mang Yang. Tiền thân của nông trường này được hình thành bởi đất rừng trồng được chuyển đổi sang trồng cao su từ năm 2008. Phân bố đất đai ở khu vực này chủ yếu là đất đỏ basalt có tầng dày, thoát nước tốt. Địa hình đồi dốc thoải, thích hợp cho việc trồng cao su mà không gặp trở ngại đối với tình trạng ngập úng trong mùa mưa. Trong 3 năm từ 2008 đến 2010, nông trường đã hoàn thành việc trồng mới cao su và hiện đang tiếp tục chăm sóc và bảo vệ vườn cây cho đến khi khai thác mủ.

Vừa qua, nông trường đã xây dựng và đưa vào sử dụng khu văn phòng nông trường khang trang, sạch đẹp.


Cao su năm 2008


Cao su năm 2009

HAGL