Các dự án | Tin tức:

Nông trường Lơ Pang
18/03/2011 09:27

Tiếp giáp với địa bàn của Nông trường Đak Yă, nông trường Lơ Pang thuộc địa phận của các xã Lơ Pang, Kon Thụp và Kon Chiêng-huyện Mang Yang. Nông trường Lơ Pang trước đây cũng được chuyển đổi sang trồng cao su từ đất rừng trồng. Đất đai tại đây cũng thuộc loại đất đỏ basalt sâu và thoát nước tốt, thích hợp với cây cao su.


Vườn ươm


Sông Sê Kông chảy qua nông trườngCao su năm 2008

HAGL