Các dự án | Tin tức:

Bureau Veritas đã hoàn thành việc đánh giá hiện trạng rừng cao su và cọ dầu HAGL tại Lào và Campuchia
25/10/2013 08:04

 Ngày 02 tháng 07 năm 2013,  HAGL đã ký hợp đồng với Công ty tư vấn Bureau Veritas Việt Nam (BV), một tổ chức do Hiệp hội FSC uỷ quyền cấp chứng nhận tại Việt Nam để thực hiện đánh giá thí điểm cho 2 dự án của HAGL tại Lào và Campuchia. Mục đích của việc đánh giá là xác định khoảng cách thực tế của hiện trạng dự án so với yêu cầu quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn, nguyên tắc chứng nhận quốc tế FSC-FM của hiệp hội FSC cho dự án trồng cây cao su tại tỉnh Attapeu, Lào và đánh giá xác định khoảng cách của hiện trạng thực tế so với yêu cầu quốc tế về thực hành tốt nhất quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn chứng nhận RSPO - Hội nghị bàn tròn về Chứng nhận rừng cọ dầu cho dự án trồng cây cọ dầu của tập đoàn HAGL tại Campuchia.


Thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 10/2013. Hiện tại việc đánh giá cho 2 dự án này đã hoàn thành, HAGL đang chờ BV ban hành báo cáo chính thức. Sau khi có báo cáo chính thức Tiểu ban Môi trường của HAGL sẽ họp với BV để thảo luận về những phát hiện trong quá trình đánh giá và sau đó lựa chọn lộ trình thực hiện chứng nhận quản lý rừng bền vững phù hợp.


Hình 1: Đoàn đánh giá phỏng vấn nhà thầu phụ


Hình 2: Đoàn đánh giá phỏng vấn người lao động


Hình 3: Đoàn đánh giá kiểm tra hiện trạng rừng 

HAGL