Các dự án | Tin tức:

BirdLife ký hợp đồng điều tra xác định đa dạng sinh học dự án HAGL tại Campuchia
30/10/2013 13:28

 Ngày 16 tháng 10 năm 2013 vừa qua, Tập đoàn HAGL và tổ chức BirdLife International - đối tác bảo tồn thiên nhiên lớn nhất thế giới, hoạt động tại 121 quốc gia - đã đặt bút chính thức ký hợp đồng hợp tác. Theo đó, tổ chức BirdLife International sẽ tiến hành điều tra xác định đa dạng sinh học trong và xung quanh dự án của HAGL tại khu vực huyện Koun Mum tỉnh Rattanakiri, Campuchia. Cuộc điều tra sẽ bắt đầu từ tháng 11 năm 2013 đến hết tháng 3 năm 2014.


Sau khi có kết quả điều tra khảo sát, BirdLife International sẽ xây dựng một kế hoạch quản lý đa dạng sinh học cho khu vực vùng dự án. Kế hoạch bao gồm một chương trình hành động thực hiện những yêu cầu đưa ra từ cuộc điều tra; một chương trình giám sát với các mốc thời gian và các chỉ số thực hiện cụ thể cho các ma trận của môi trường sống và các thuộc tính đa dạng sinh học trong bối cảnh tại vùng dự án. 

Đặc biệt quan trọng trong kế hoạch là việc tiến hành khảo sát đa dạng sinh học trong các khu rừng khộp rụng lá còn lại của khu vực vùng dự án, từ đó có những đề xuất yêu cầu cho việc quản lý bền vững phù hợp, bao gồm các hành lang rừng nhằm mục tiêu duy trì các giá trị đa dạng sinh học vĩnh viễn trong khu vực.


Khu bảo tồn thiên nhiên tại Attapeu, Lào

Để đạt được thỏa thuận này, trong tháng 6 vừa qua, Tập đoàn HAGL cùng với tổ chức BirdLife International đã có chuyến kiểm tra thực địa tại vùng dự án của HAGL thuộc huyện Koun Mum, tỉnh Rattanakiri, Campuchia. Chuyến đi đã được các chuyên gia của tổ chức BirdLife tại khu vực Đông Dương cùng phối hợp nhằm đánh giá thực trạng cũng như lên kế hoạch cho việc quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại các vùng dự án của HAGL tại Vương quốc Campuchia. 

* BirdLife International là một hiệp hội các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học chim và môi trường sống của chúng. Hiện BirdLife có hoạt động ở 121 quốc gia trên toàn thế giới. BirdLife International hoạt động nhằm bảo tồn tính đa dạng sinh học toàn cầu và cam kết tuân thủ nguyên tắc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người…

HAGL