Định hướng Phát triển Bền vững

23/11/2015 11:10
Trải qua 22 năm hình thành và lớn mạnh, HAGL ngày càng nhận thức rõ ràng vai trò của doanh nghiệp trong bức tranh phát triển bền vững của cộng đồng xã hội và môi trường. Do đó, những năm qua, trong
 
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI