Hội đồng Quản trị


1.1 Ông  Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên: Đoàn Nguyên Đức

- Năm sinh: 1963

- Quá trình công tác:

Từ năm 1992 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Công tác hiện nay tại HAGL: Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 

1.2 Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Võ Trường Sơn

- Năm sinh: 1973

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính, bằng CFA, Cử nhân Luật, Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội viên Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

- Quá trình công tác:

Từ tháng 8/1996 đến tháng 11/2003: Công tác tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C

Từ tháng 11/2003 đến tháng 10/2008: Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Từ tháng 10/2008 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 

Công tác hiện nay tại HAGL: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

1.3 Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT

- Họ và tên: Võ Thị Huyền Lan

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh Tế Tp.HCM, MBA Thương Mại Cao cấp HEC-Pháp, Thạc sĩ Tài chính  Đại học Paris Dauphine – Pháp

- Quá trình công tác:

Từ năm 1996 đến năm 1998: Kế toán trưởng Công ty Prezioso

Từ năm 1998 đến năm 2002: Kế toán trưởng Công ty Espace Bourbon An Lạc

Từ năm 2002 đến năm 2006: Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Tài chính hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam

Công tác hiện nay tại HAGL: Thành viên HĐQT 

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bourbon Bến Lức 

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Agrex Sài Gòn

1.4 Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT

- Họ và tên: Võ Thị Mỹ Hạnh

- Năm sinh: 1977

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:

Từ năm 2001 đến năm 2006: Công tác tại Xí nghiệp Tư Doanh Hoàng Anh Gia Lai

Từ năm 2006 đến năm 2008: Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Gỗ nội thất Hoàng Anh Gia Lai Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Năm 2009: Từ tháng 01 đến tháng 04/2009: Phó Phòng Kế hoạch đầu tư và Dự án Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

 Tháng 04/2009: Giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện  Hoàng Anh Gia Lai

Từ tháng 12/2014 đến tháng 04/2017: 

Từ tháng 02/2017 đến tháng 05/2017:

Tháng 05/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

         Phó Giám đốc tài chính Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai

        Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

         Công tác hiện nay tại HAGL:Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

       Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

          Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai 

 

1.5 Ông Nguyễn Văn Minh – Thành viên HĐQT


- Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

- Năm sinh: 1959

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

- Quá trình công tác:

Từ năm 1981 đến năm 1989: Công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Từ năm 1989 đến năm 1992: Công tác tại Công ty Cà phê tỉnh Gia Lai Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Gia Lai

Từ năm 1992 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Công tác hiện nay tại HAGL: Thành viên HĐQT 

1.6 Nguyễn Thị  Huyền – TV HĐQT được bầu ngày 26/06/2020 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền 

- Năm sinh: 1974 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ 

- Quá trình công tác:  

Từ năm 1996 đến năm 1998: Công tác tại Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Gia Lai 

Từ năm 1998 năm 2001:Công tác tại Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn 

Từ năm 2001 đến năm 2007: Công tác tại Văn phòng đại diện CTCP Hoàng Anh Gia Lai tại Singapore 

Từ năm 2007 đến năm 2008: Công tác tại Resort Hoàng Anh Quy Nhơn- Trợ lý giám đốc 

Từ năm 2008 đến năm 2013: Công tác tại CTCP XD&PT Nhà Hoàng Nguyên   

 Từ năm 2013 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Myanmar 

Từ năm 18/04/2014 đến 26/06/2020: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 

Công tác hiện nay tại HAGL: Thành viên HĐQT