Hội đồng Quản trị


1. Ông  Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên: Đoàn Nguyên Đức

- Năm sinh: 1963

- Quá trình công tác:

Từ năm 1992 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Công tác hiện nay tại HAGL: Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 

2. Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Võ Trường Sơn

- Năm sinh: 1973

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính, bằng CFA, Cử nhân Luật, Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội viên Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

- Quá trình công tác:

Từ tháng 8/1996 đến tháng 11/2003: Công tác tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C

Từ tháng 11/2003 đến tháng 10/2008: Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Từ tháng 10/2008 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 

Công tác hiện nay tại HAGL: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

3. Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT

- Họ và tên: Võ Thị Huyền Lan

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh Tế Tp.HCM, MBA Thương Mại Cao cấp HEC-Pháp, Thạc sĩ Tài chính  Đại học Paris Dauphine – Pháp

- Quá trình công tác:

Từ năm 1996 đến năm 1998: Kế toán trưởng Công ty Prezioso

Từ năm 1998 đến năm 2002: Kế toán trưởng Công ty Espace Bourbon An Lạc

Từ năm 2002 đến năm 2006: Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Tài chính hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam

Công tác hiện nay tại HAGL: Thành viên HĐQT 

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bourbon Bến Lức 

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Agrex Sài Gòn

4. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

- Họ và tên: Võ Thị Mỹ Hạnh

- Năm sinh: 1977

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:

Từ năm 2001 đến năm 2006: Công tác tại Xí nghiệp Tư Doanh Hoàng Anh Gia Lai

Từ năm 2006 đến năm 2008: Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Gỗ nội thất Hoàng Anh Gia Lai Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Năm 2009: Từ tháng 01 đến tháng 04/2009: Phó Phòng Kế hoạch đầu tư và Dự án Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

 Tháng 04/2009: Giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện  Hoàng Anh Gia Lai

Từ tháng 12/2014 đến tháng 04/2017: 

Từ tháng 02/2017 đến tháng 05/2017:

Tháng 05/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

         Phó Giám đốc tài chính Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai

        Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

         Công tác hiện nay tại HAGL:Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

       Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

          Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai 

5. Ông Trần Văn Dai – Thành viên HĐQT   

- Họ và tên:         Trần Văn Dai 

-       Năm sinh:         1966 

-       Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp            

-       Quá trình công tác:         

Tháng 1/1994 - 06/1999: Công tác tại Tập đoàn CP Group Thái Lan – chuyên về thức ăn chăn nuôi.

Tháng 7/1999 - 06/2002  : Giám đốc Chi nhánh Công ty Thức ăn Đồng Nai – Long Châu, tại Hà Nội.

Tháng 07/2002-12/2010  : Giám đốc Công ty TM & SX Thiên Hà, Hà Nội.

Tháng 01/2011 – đến nay: Chuyên gia dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi cho Công ty CP XNK Dược thú y NASA.

Tháng 08/2015 – 08/2017: Chuyên gia dinh dưỡng cho Công ty Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát – Tập đoàn Hòa Phát.        

-      Công tác hiện nay tại HAGL: Thành viên HĐQT

-      Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP XNK Dược thú y NASA.