Những cột mốc phát triển

GIAI ĐOẠN KHỞI NGHIỆP: 1990 - 1993

Doanh nghiệp tư nhân: Sản xuất đồ gỗ


 

1990: Một phân xưởng nhỏ sản xuất đồ gỗ

1993: Xây dựng nhà máy chế biến gỗ đầu tiên; Thành lập Xí nghiệp tư nhân Hoàng Anh Gia Lai 

GIAI ĐOẠN ĐẠI CHÚNG HÓA: 2002 - 2012 

Công ty đại chúng: Bất động sản là nghành chủ lực trong khi chiến lược đa dạng hóa được triển khai

 

 

2002: Đầu tư vào CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai nhằm quảng bá thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai trong và ngoài nước

2006-2007: 

   •  Chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần
    •  Dragon Capital và Jaccar trở thành cổ đông chiến luợc của Công ty

2008-2010:

   •  Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
   •  Huy động vốn cổ phần từ TTCK để tài trợ cho chương trình đa dạng hóa sang nghành trồng trọt, thủy điện và khoáng sản nhằm tạo sự phát triển bền vững

2011 - 2012:

   •  Huy động vốn từ thị trường chứng khoán quốc tế thông qua phát hành GDR niêm yết trên Sàn Luân Đôn
   •  Phát hành Trái phiếu Quốc tế 90 triệu USD thông qua Credit Suisse
   •  Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Temasek

Từ 2013 đến nay GIAI ĐOẠN TÁI CẤU TRÚC KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

 Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào ngành nông nghiệp, lấy mảng cây ăn trái làm chủ lực 

 Thoái vốn khỏi ngành thủy điện, bất động sản, mía đường, khoáng sản 

 Bán bớt các tài sản kém hiệu quả

 Tái cơ cấu nợ, nguồn vốn

* DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG HIỆN NAY
 CAO SU 47.122 ha
 CÂY ĂN TRÁI 18.675 ha 
 CỌ DẦU 20.488 ha