Những cột mốc phát triển

GIAI ĐOẠN KHỞI NGHIỆP: 1990 - 1993

Doanh nghiệp tư nhân: Sản xuất đồ gỗ


 

1990: Một phân xưởng nhỏ sản xuất đồ gỗ

1993: Xây dựng nhà máy chế biến gỗ đầu tiên; Thành lập Xí nghiệp tư nhân Hoàng Anh Gia Lai 

GIAI ĐOẠN ĐẠI CHÚNG HÓA: 2002 - 2012 

Công ty đại chúng: Bất động sản là nghành chủ lực trong khi chiến lược đa dạng hóa được triển khai

 

 

2002: Đầu tư vào CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai nhằm quảng bá thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai trong và ngoài nước

2006-2007: 

   •  Chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần
    •  Dragon Capital và Jaccar trở thành cổ đông chiến luợc của Công ty

2008-2010:

   •  Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
   •  Huy động vốn cổ phần từ TTCK để tài trợ cho chương trình đa dạng hóa sang nghành trồng trọt, thủy điện và khoáng sản nhằm tạo sự phát triển bền vững

2011 - 2012:

   •  Huy động vốn từ thị trường chứng khoán quốc tế thông qua phát hành GDR niêm yết trên Sàn Luân Đôn
   •  Phát hành Trái phiếu Quốc tế 90 triệu USD thông qua Credit Suisse
   •  Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Temasek

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: từ 2013

 

Tập trung phát triển hai ngành chính: nông nghiệp và bất động sản

 •  Nông nghiệp: bao gồm cao su, mía đường, cọ dầu, chăn nuôi bò

Cao su: Tổng diện tích cây trồng hiện tại là 38.428 ha
Cọ dầu: Tổng diện tích đã trồng được là 28.626 ha
Mía đường: Tổng diện tích đã trồng là 6.000 ha
Chăn nuôi bò: đến cuối năm 2015, HAGL đã nhập 130.000 con bò về nuôi tại các trang trại ở Việt Nam, Lào và Campuchia

 •  Bất động sản: Tách các công ty con sở hữu những dự án căn hộ tại việt Nam ra khỏi Tập đoàn, chỉ giữ lại một số dự án trực thuộc Công ty CP xây dựng và Phát triển Nhà hoàng Anh và dự án Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai myanmar Center đóng vai trò chủ lực.