Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức 2008 & tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009
30/03/2009 10:34

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai xin trân trọng thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2008 & tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009. Nội dung chi tiết như sau:

Quang cảnh đại hội cổ đông năm 2008 tại Dinh Thống Nhất

Quang cảnh đại hội cổ đông năm 2008 tại Dinh Thống Nhất

- Tên tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
- Mã chứng khoán : HAG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2009
- Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2009
- Lý do : (1) chi trả cổ tức năm 2008
             (2) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

(1) Chi trả cổ tức năm 2008
  - Thời gian thực hiện chia cổ tức : dự kiến ngày 15 tháng 04 năm 2009
  - Mức chi trả cổ tức: 1.500 đồng/ 1 cổ phần
(2) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
  - Thời gian họp Đại hội cổ đông: dự kiến ngày 16 tháng 04 năm 2009
  - Địa điểm họp Đại hội cổ đông: Dinh Thống Nhất, TP. HCM.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP. HCM sẽ tạm ngừng lưu ký chứng khoán HAG vào những ngày 26, 27 tháng 3 & 01 tháng 4 năm 2009.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ban Quan hệ cổ đông – Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai
Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Tel: 84.8.366 9065    Fax: 84.8.366 9070
Email:
contact@hagl.com.vn 
Trân trọng
Ban Quan hệ cổ đông – Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

 Một số hình ảnh đại hội cổ đông năm 2008

Gắn hoa cho các đại biểu tham dự hội nghị Ảnh: Quang Long
Gắn hoa cho các đại biểu tham dự hội nghị Ảnh: Quang Long

Cổ đông đặt câu hỏi cho Ban Quản Trị tập đoàn HAGL
Cổ đông đặt câu hỏi cho Ban Quản Trị tập đoàn HAGL

Chủ tịch hội đồng quản trị ông Đoàn Nguyên Đức
Chủ tịch hội đồng quản trị ông Đoàn Nguyên Đức

HAGL