Thông báo về việc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009
10/04/2009 16:03

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Thông tin chi tiết sau:

Thời gian: bắt đầu lúc 13g30, thứ 3 ngày 14 tháng 4 năm 2009
Địa điểm: hội trường Dinh Thống Nhất 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Đối tượng tham dự: cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được xác định theo danh sách chốt vào ngày 27/3/2009
Nội dung:

1. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động  SXKD năm 2008

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2008

3. Báo cáo của HĐQT về kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2009

4. Báo cáo kế hoạch chia cổ tức và trích quỹ năm 2009

5. Kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm 2009

6. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2009

7. Tu chỉnh một số điều trong điều lệ

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, Giấy chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: chương trình, giấy ủy quyền… sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai xin quý khách hàng download tại đây .

- Chương trình Đại Hội Cổ Đông 2009

- Mẫu giấy ủy quyền dự Đại Hội Cổ Đông 2009

- Báo cáo thường niên công ty cổ phần HAGL 2008

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 17g00 ngày 13/4/2009 theo số điện thoại 059.2211552 (gặp cô Võ Thị Mỹ Hạnh), fax: 059.3747089.

 

HAGL