Hoàng Anh Gia Lai phát hành thành công 1.450 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
10/10/2009 00:00

Đến ngày 10/10/2009, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá 1.450 tỷ đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ. Có 13 nhà đầu tư mua trái phiếu bao gồm: 4 nhà đầu tư nước ngoài mua tổng cộng 500 tỷ đồng, 5 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua tổng cộng 700 tỷ đồng và 4 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua tổng cộng 250 tỷ đồng. Những nhà đầu tư này đã thanh toán 100% tiền mua trái phiếu.

Những điều khoản chính của trái phiếu bao gồm: lãi suất 0%, kỳ hạn 1 năm, quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ, giá phát hành bằng 100% mệnh giá, giá chuyển đổi được xác định bằng cách chiết khấu 20% của bình quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày 06/10/2009 (giá bình quân 123.267 đồng/cổ phiếu), nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu nhưng khống chế tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%.

Số tiền thu từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng cho các dự án như sau: dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê Kinh Tẻ, dự án căn hộ Hoàng Anh Incomex, dự án Phú Hoàng Anh Giai đoạn 2, dự án trồng cây cao su, dự án thủy điện, và bổ sung vốn lưu động.

Trong Quý 3 năm 2009, Hoàng Anh Gia Lai đạt mức lợi nhuận trước thuế 490 tỷ đồng. Tính lũy kế từ đầu năm thì lợi nhuận trước thuế của 9 tháng đạt 1.261 tỷ đồng, bằng 109,6% mức kế hoạch ban đầu của năm 2009 là 1.150 tỷ đồng.

Trước tình hình kinh doanh thuận lợi hơn dự kiến, Hoàng Anh Gia Lai đã 2 lần điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho năm 2009. Lần 1 điều chỉnh lợi nhuận trước thuế lên 1.400 tỷ đồng và lần 2 lên 1.700 tỷ đồng.

Dự kiến trong năm 2010, lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai sẽ đạt tối thiểu 2.500 tỷ đồng và được tạo ra từ các dự án bất động sản như Hoàng Anh Riverview, Phú Hoàng Anh, An Tiến, Hoàng Anh Incomex; dự án thủy điện; dự án khai thác và chế biến quặng sắt và các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống như đồ gỗ, đá granite. Nếu điều kiện thị trường thuận lợi thì lợi nhuận trước thuế có thể đạt đến 3.000 tỷ đồng. Mỗi năm, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đưa ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ cao cấp vì vậy tính liên tục của nguồn lợi nhuận sẽ được đảm bảo.