UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ CNV của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai
20/10/2009 00:00

Sáng ngày 20/10/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành thông báo nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1509/09/NQ-HAGL ngày 15/9/2009 (xin ý kiến bằng văn bản) và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Theo phương án đã được cổ đông chấp thuận, HAGL sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và phát hành 1.000.000 cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên để tạo động lực giữ người lao động gắn bó và cống hiến cho Tập đoàn.

Cùng ngày, HAGL đã gửi thông báo sang Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh, theo đó ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ phiếu thưởng cho cổ đông là ngày 10/11/2009.

Dự kiến khoảng giữa tháng 12/2009 HAGL sẽ hoàn tất việc niêm yết số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này có thể được giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh.