Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010
25/12/2010 12:53

Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 như sau : Download file đính kèm