Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 2 dự án Thủy điện Nậm Công 2 và Nậm Công 3 (Lào) cho HAGL
19/02/2011 15:37

Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Võ Hồng Phúc vừa ký giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 421/BKH-ĐTRNN ngày 11.2.2011 cho Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai được phép đầu tư dự án thủy điện Nậm Công 2 và dự án thủy điện Nậm Công 3 tại Lào như sau: 

I/Thông tin chung:

 

                -          Tên dự án: Dự án Thủy điện Nậm Công 2 và dự án Thủy điện Nậm Công 3

                -          Tên tổ chức kinh tế thành lập tại nước ngoài: Công ty TNHH Điện Hoàng Anh Attapeu

                -          Tên giao dịch: Công ty điện Hoàng Anh Attapeu

                -          Tên tiếng Anh: Hoang Anh Attapeu Electric Limited Company

                -          Địa điểm trụ sở: Bặn Vạt Luống, thị xã Mườn May, tỉnh Attapeu

                -     Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Phuvông, tỉnh Attapeu


Mô hình Nhà máy Thủy điện Nậm Công 2

II/Quy mô dự án: Tổng công suất lắp máy của 2 dự án Thủy điện là 111 MW với lượng điện trung bình hàng năm là 433,35 triệu kWh trong đó dự án Nậm Công 2 có công suất lắp máy là 66 MW, điện lượng trung bình là 263,22 triệu kWh; Nậm Công 3 công suất lắp máy là 45 MW, điện lượng trung bình là 170,24 triệu kWh.

III/Tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài : 134.951.000 đô la Mỹ ( Một trăm ba mươi bốn triệu chin trăm năm mươi mốt ngàn đô la Mỹ) tương đương 2.564.069.000.000 đồng (Hai ngàn năm trăm sáu mươi bốn tỉ không trăm sáu mươi chín triệu đồng) bằng tiền mặt. Trong đó:

                -         Tổng vốn đầu tư thực hiện Thủy điện Nậm Công 2 là 78.980.000 đô la Mỹ tương đương 1.500.620.000.000 đồng

                -         Tổng vốn đầu tư thực hiện Thủy điện Nậm Công 3 là 55.971.000 đô la Mỹ tương đương 1.063.449.000.000 đồng

IV/Thời gian hoạt động của dự án : 40 năm (Tính cả thời gian xây dựng)

 V/Tiến độ thực hiện dự án kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư:

                 -                     Khởi công xây dựng: Quý I/2011

                 -                    Thời gian xây dựng: 2,5 năm

                 -                    Tích nước hồ chứa: Tháng 7/2013

                 -                    Thử thiết bị, phát điện tổ máy thứ nhất: Tháng 9/2013

                 -                    Hoàn thiện, phát điện hết công suất: Tháng 12/2013

Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai cho biết  công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự án đang tiến hành hết sức khẩn trương như đã hoàn tất mở một con đường thông tuyến dài 27 km từ Trung tâm hành chính Huyện Phuvông đến công trình, tổ chức kéo điện thi công đường dây 22 KV từ Trung tâm huyện Phuvông đến công trình… Hiện nay, Công ty đang chờ Bộ Kế hoạch Đầu Tư Lào thừa ủy quyền Chính phủ Lào xúc tiến ký Hợp đồng phát triển dự án (PDA), ký hợp đồng nhượng quyền (CA), ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và thành lập Công ty thực hiện dự án đồng thời cho phép khởi công thì  ngay sau đó, công ty sẽ tiến hành khởi công xây dựng công trình trong quý I/2011 theo đúng tiến độ.

Một số hình ảnh về 2 dự án Nậm Công 2 & Nậm Công 3

Công tác khoan cửa nhận nước Nậm Công 2
Công tác khoan cửa nhận nước Nậm Công 2

Công tác khoan đập chính Nậm Công 2
Công tác khoan đập chính Nậm Công 2

Công tác nội nghiệp Nậm Công 2
Công tác nội nghiệp Nậm Công 2

Đo địai hình tại công trình Nậm Công 2
Đo địa hình tại công trình Nậm Công 2

Đo địa hình đập chính Nậm Công 2
Đo địa hình đập chính Nậm Công 2

Đo vẽ bản đồ địa chất Nậm Công 2
Đo vẽ bản đồ địa chất Nậm Công 2

Khảo sát lòng sông
Khảo sát lòng sông

Công tác khoan lòng sông Nậm công 2
Công tác khoan lòng sông Nậm công 2

Dẫn thủy chuẩn Nậm công 3
Dẫn thủy chuẩn Nậm công 3

Đo địa hình đập chính Nậm Công 3
Đo địa hình đập chính Nậm Công 3

Tổng hợp tài liệu thực địa
Tổng hợp tài liệu thực địa

Đoàn đầu tư đến thăn dự án Nậm Công 2
Đoàn các nhà Đầu tư đến tham quan dự án Nậm Công 2

HAGL