Đăng ký thành công dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) cho thủy điện Đăk Srông 2
28/02/2011 15:35

Ban điều hành Liên Hợp Quốc về Dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) vừa cấp thư phê duyệt số 3398 ngày 23/02/2011 cho Dự án thủy điện Đăk Srông 2 công suất 24 MW do Công ty CP thủy điện Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư và bên mua quyền giảm phát thải là Bunge Emissions Holding Sarl - Thụy Sĩ. Dự án được thực hiện theo phương pháp luận ACM0002ver11, với lượng giảm phát thải hàng năm là 44,466 tấn CO2/năm trong suốt giai đoạn 7 năm đầu tiên.  

Nội dung được đăng tải trên  website ban điều hành  Liên Hợp Quốc về Dự án theo cơ chế phát triển sạch CDM

Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Thủy điện HAGL cho biết Dự án thủy điện Daksrông 2 đã chính thức phát điện và hòa vào lưới điện quốc gia từ tháng 11/2010. Ngoài doanh thu từ việc bán điện, Công ty CP thủy điện Hoàng Anh Gia Lai còn có được doanh thu khoảng 15 tỷ đồng/năm từ việc bán lượng giảm phát thải  hàng năm.

Một số mốc chính trong quá trình đăng ký dự án CDM:

1. Ngày 30 – 31/03/2009: Đơn vị thẩm định thẩm định hồ sơ dự án

2. Ngày 30/12/2009: Văn kiện thiết kế dự án đã được Cơ quan chỉ định nước chủ nhà Việt Nam cấp thư phê duyệt số  87/2009/DMHCC-BCD

3. Ngày 04/06/2010: Văn kiện thiết kế  dự án đã được Đơn vị thẩm định đăng ký lên Công ước khung Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) yêu cầu đăng ký CDM cho dự án thủy điện Đăk Srong 2

4. Ngày 23/02/2011: Dự án thủy điện Đăk Srong 2 được đăng ký thành công là dự án CDM

5. Từ ngày 23/02/2011: Bắt đầu giai đoạn tín dụng đầu tiên