Thủy điện Bá Thước 2 tăng ba ca để kịp tiến độ
22/02/2011 15:37

Nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án thủy điện Bá Thước 2 hoàn thành và phát điện vào cuối năm nay, Tổng Công ty Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai phát động phong trào thi công 3 ca/ngày kể từ ngày 20.2.2011 (Tức ngày 18 tháng giêng âm lịch). Hơn 300 công nhân lành nghề đang hối hả thi công tại công trường với các hạng mục chính như: xây dựng nhà máy, cửa nhận nước, đào đắp đê quay, đập tràn, lắp đặt thiết bị…

Công ty thực hiên làm 3 ca để đảm bảo đúng tiến độ

Hạng mục nhà máy

Cửa nhận nước nhà máy

Đào đắp đê quây để kịp chặn dòng vào đầu tháng 3

Tràn xả cát

Tổng số công nhân là 300 công nhân lành nghề

Hoạt động từ thiện đối với người dân trên địa bàn công trình