Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009
15/04/2009 12:53

Ngày 14 tháng 4 năm 2009, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 với sự tham dự của các cổ đông trong đó:
  Tổng số cổ đông: 166 người đại diện 170.736.990 cổ phần
  Cổ đông công ty: 156 người đại diện 168.974.361 cổ phần
  Cổ đông nhận uỷ quyền: 10 người đại diện 1.762.629 cổ phần
Tỷ lệ tham gia đại hội: 95%
.

Xin vui lòng truy cập Nghị quyết Đại hội tại đây.