Hoàng Anh Gia Lai trở thành công ty đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London
24/03/2011 10:40

Ngày 23/3/2011, tổng số 24.324.375 chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDRs) của Hoàng Anh Gia Lai đã được niêm yết và chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán London. Số chứng chỉ GDRs này được phát hành dựa trên số lượng 16.216.250 cổ phiếu phổ thông mà Hoàng Anh Gia Lai đã phát hành riêng lẻ cho Deutsche Bank Trust Company Americas vào ngày 17/12/2010 với giá 72.000 đồng/cổ phiếu cộng với số 8.108.125 cổ phiếu thưởng mà Công ty đã phát hành vào ngày 26/1/2011 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.  

Deutsche Bank Trust Company Americas là ngân hàng lưu ký được ủy thác để phát hành chứng chỉ GDRs. Các đơn vị thực hiện công tác tư vấn nghiệp vụ bao gồm Elara Capital và Công ty Chứng khoán SBS và đơn vị tư vấn pháp lý là Mayer Brown International LLP. 

Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Hoàng Anh Gia Lai đã không ngại khó khăn, kiên trì bền bỉ phối hợp với các đơn vị tư vấn để tiến hành lập hồ sơ và thực hiện thủ tục pháp lý trong khoảng thời gian gần 2 năm. Kết quả của ngày hôm nay là một sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực đó. Số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để đầu tư vào ngành cao su và thủy điện của Tập đoàn.

Việc phát hành và niêm yết thành công chứng chỉ GDRs trên Sở Giao dịch Chứng khoán London còn có một ý nghĩa to lớn trong việc giới thiệu hình ảnh của Hoàng Anh Gia Lai ra thị trường thế giới và tạo tiền đề thuận lợi cho việc IPO và niêm yết cổ phiếu trên thị trường quốc tế cho các Tổng công ty con của Tập đoàn trong tương lai.

HAGL