Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1-2011