Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
27/04/2011 09:42

Ngày 26/04/2011, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 392, sở hữu và đại diện 392.515.696 cổ phần, chiếm 84% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Ngoài ra, có hơn 200 đại biểu dự thính bao gồm khách mời, các định chế tài chính và các nhà đầu tư tiềm năng.

Xin vui lòng truy cập Nghị quyết Đại hội tại đây.

Một số hình ảnh tại Đại hội.


Chào đón khách mời và quý cổ đông


Đông đảo đại biểu, khách mời và quý cổ đông tham dự


Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức phát biểu


Tổng giám đốc tập đoàn HAGL Nguyễn Văn Sự phát biểu


Các đại biểu bỏ phiếu biểu quyết


Cổ đông đặt câu hỏi


Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức trả lời câu hỏi cổ đông trong giờ giải lao

HAGL