Chủ tịch HĐQT đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu
24/05/2011 16:56

Ngày 23/5/2011, ông Đoàn Nguyên Đức – chủ tịch HĐQT quản trị HAG – đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 26/5-25/7. Mục đích giao dịch là mua để nắm giữ dài hạn.

Hiện ông Đức là cổ đông lớn nhất sở hữu 219.987.226 cổ phiếu HAG, tương ứng 47,08% vốn điều lệ.

Một thành viên HĐQT khác là ông Lê Hùng cũng đăng ký mua 300 nghìn cổ phiếu trong thời gian trên.

Hiện ông Hùng đang nắm giữ 221.751 cổ phiếu.

Các thành viên khác trong HĐQT và Ban TGĐ cũng chuẩn bị công bố mua cổ phiếu trong thời gian ngắn sắp đến.

HAGL