Đăng ký thành công dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) cho thủy điện Đăk Srông 2A
18/07/2011 15:30

Ban Điều hành Liên Hiệp quốc về Dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) vừa cấp thư phê duyệt số 4210 ngày 02/7/2011 cho Dự án thủy điện Đăk Srông 2A với công suất 18MW do Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Gia Lai làm Chủ đầu tư và bên mua quyền giảm phát thải là Bunge Emissions Holding Sarl – Thụy Sĩ. Dự án được thực hiện theo Phương pháp luận ACM002 ver.11, với lượng giảm phát thải hàng năm là 33.214 tấn CO2/năm trong suốt giai đoạn 7 năm đầu tiên.


Dự án thủy điện Đăk Srông 2A được đăng ký thành công là Dự án CDM

Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Gia Lai cho biết Dự án thủy điện Đăk Srông 2A đã chính thức phát điện và hòa vào lưới điện quốc gia từ ngày 01/6/2011. Ngoài doanh thu từ việc bán điện, Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Gia Lai còn có được khoản doanh thu 12 tỷ đồng/năm từ việc bán lượng giảm phát thải hàng năm.Ông Hùng cho biết thêm, Tổng Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Gia Lai đang tiếp tục trình 2 dự án Đắk Srông 3B (Gia Lai) có công suất 19,5 MW và dự án Bá Thước 2 (Thanh Hóa) công suất 80 MW. Ban Điều hành Liên Hiệp quốc về Dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) đang thẩm định và dự kiến cuối năm 2011 sẽ đăng ký thành công. 

Một số mốc chính trong quá trình đăng ký dự án CDM:

1. Ngày 28/4/2010 – 25/3/2011 : Đơn vị thẩm định thẩm định Hồ sơ Dự án.

2. Ngày 20/4/2010: Văn kiện thiết kế Dự án đã được Cơ quan chỉ định nước chủ nhà Việt Nam cấp thư phê duyệt số 05/2010/DMHCC-BCD.

3. Ngày 13/5/2010: Văn kiện thiết kế Dự án đã được Đơn vị thẩm định đăng ký lên Công ước khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) yêu cầu đăng ký CDM cho Dự án thủy điện Đăk Srông 2A.

4. Ngày 02/7/2011: Dự án thủy điện Đăk Srông 2A được đăng ký thành công là Dự án CDM.

5. Từ ngày 02/7/2011: Bắt đầu giai đoạn tín dụng đầu tiên.

HAGL