Thông báo về việc thu tiền phát hành trái phiếu hoán đổi
20/07/2011 16:00

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc thu tiền phát hành trái phiếu hoán đổi như sau : File đính kèm