Ông Đoàn Nguyên Đức đã mua 3.000.000 cổ phiếu
20/07/2011 09:10

Ngày 20 tháng 7 năm 2011, ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã gửi Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ lên UBCKNN và Sở GDCK Tp.HCM theo đó:

-          Ông Đoàn Nguyên Đức đã mua toàn bộ 3.000.000 cổ phần đã đăng ký trước đây.

-          Hiện tại số lượng cổ phiếu HAG mà Ông Đoàn Nguyên Đức nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 222.987.226 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 47,72%.


Tin gần đây

18/07/2011 15:30
02/07/2011 10:32
02/07/2011 10:31
03/06/2011 15:31
02/06/2011 10:36
27/05/2011 16:13