HAGL giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC riêng của Công ty mẹ Quý II - 2011
27/07/2011 10:02

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK:HAG) giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ kỳ báo cáo Quý II năm 2011 so với Quý II năm 2010 như sau : file đính kèm