Đăng ký thành công dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) cho thủy điện Bá Thước 2
16/08/2011 15:30

Ban Điều hành Liên Hiệp quốc về Dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) vừa cấp thư phê duyệt số 4823 ngày 12/8/2011 cho Dự án thủy điện Bá Thước 2 với công suất 80MW do Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa làm Chủ đầu tư và bên mua quyền giảm phát thải là Vitol S.A – Thụy Sĩ. Dự án được thực hiện theo Phương pháp luận ACM002 ver.12, với lượng giảm phát thải hàng năm là 137.860 tấn CO2/năm trong suốt giai đoạn 7 năm đầu tiên.  

Ông Phạm Việt Hoài, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa cho biết Dự án thủy điện Bá Thước 2 dự kiến phát điện vào Quý I năm 2012. Như vậy, ngoài doanh thu từ việc bán điện, Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa còn có được khoản doanh thu khoảng 33,9 tỷ đồng/năm từ việc bán lượng giảm phát thải hàng năm. Đây là Dự án của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai được Ban Điều hành Liên Hiệp quốc cấp chứng thư cơ chế phát triển sạch (CDM). Ông Hoài cho biết thêm, Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa đã trình hồ sơ lên Ban Điều hành Liên Hiệp Quốc đăng ký cho dự án thuỷ điện Bá Thước 1 (Thanh Hóa) là dự án theo cơ chế phát triển sạch với công suất 60 MW.  Hiện đơn vị tư vấn đang tổ chức tham vấn cộng đồng cho dự án Bá Thước 1. Dự án này dự kiến phát điện vào cuối năm 2013. 

Ban Điều hành Liên Hiệp Quốc cũng đang thẩm định Dự án Đăk Srông 3B về việc dự án này tham gia là dự án theo cơ chế phát triển sạch. Dự án này dự kiến sẽ phát điện vào tháng 01 năm 2012.  

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1305720296.64/view 

Một số mốc chính trong quá trình đăng ký dự án CDM: 

1. Ngày 27/3/2010 – 25/4/2010 : Thẩm định Hồ sơ Dự án. 

2. Ngày 24/8/2010: Văn kiện thiết kế Dự án đã được Cơ quan chỉ định nước chủ nhà Việt Nam cấp thư phê duyệt số 32/2010/DMHCC-BCD. 

3. Ngày 24/5/2011: Văn kiện thiết kế Dự án đã được Đơn vị thẩm định đăng ký lên Công ước khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) yêu cầu đăng ký CDM cho Dự án thủy điện Bá Thước 2   

4. Ngày 12/8/2011: Dự án thủy điện Bá Thước 2 được đăng ký thành công là Dự án CDM.