Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II - 2011
22/08/2011 09:22

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý II - 2011. Báo cáo có thể được truy cập theo đường dẫn sau:  link download