Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II - 2012
24/08/2012 09:26

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý II - 2012 như sau:  link download