Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
20/04/2012 12:46

Chiều ngày 19/04/2012, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 432, sở hữu và đại diện 375.062.294 cổ phần chiếm 80,26% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty, Ngoài ra, có hơn 200 đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược, các định chế tài chính, các cơ quan thông tấn báo chí và các nhà đầu tư tiềm năng.

Xin vui lòng truy cập Nghị quyết Đại hội tại đây.

HAGL