Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III - 2012
19/11/2012 10:36

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2012. Có thể truy cập tại địa chỉ sau :File đính kèm