Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
27/03/2013 15:57

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau: File đính kèm