Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý II - 2013
15/08/2013 10:39

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2013. Có thể truy cập tại địa chỉ sau : Link download