Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 26-11-2010
26/11/2010 10:53

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010.

Chi tiết văn bản tải về tại địa chỉ sau: File đính kèm