Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 01-12-2010
03/12/2010 10:52
Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Về việc thống nhất kết quả kinh doanh Quý IV/2010 và kế hoạch đầu tư, huy động vốn năm 2011.

Chi tiết văn bản tải về tại địa chỉ sau: File đính kèm