Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
21/04/2014 09:38

 Chiều 18 – 04, tại Hội trường Thống Nhất – TPHCM, Tập đoàn HAGL đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2014 với sự tham dự của hơn 800 cổ đông, nhà đầu tư cùng các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.

Xin vui lòng truy cập Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị quyết Đại hội tại đây.

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

-    Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 
-    Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013
-    Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2013
-    Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014
-    Kế hoạch lợi nhuân năm 2014, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2014
-    Phương án chọn công ty kiểm toán năm 2014
-    Ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại đại hội

Xem clip Làm nông nghiệp công nghệ cao của HAGL

Tại đại hội Chủ tịch HAGL ông Đoàn Nguyên Đức đã công bố kế hoạch nuôi 100.000 con bò tại Lào đồng thời đẩy mạnh trồng 10.000 hecta bắp hai vụ một năm sau khi thử nghiệm vụ đầu tiên trong năm 2013. Mục tiêu lợi nhuận năm 2014 tăng 50% so với lợi nhuận năm 2013, dự kiến lợi nhuận sau thuế của tập đòan trong năm 2014 là 1.460 tỉ đồng.

Ông Đức khẳng định: “Với lợi thế quỹ đất trên 100.000 ha, ưu tiên số một của chúng tôi trong giai đoạn này là tập trung đầu tư lớn vào các ngành nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, vì tỷ suất lợi nhuận gộp của ngành này vượt trội so với lĩnh vực khác”.

Tại đại hội, các cổ đông cũng nhất trí bầu ông Phan Thanh Thủ, Giám đốc Công ty Hoàng Anh Attapeu, Lào vào vị trí thành viên HĐQT của tập đòan, thay thế ông Vũ Hữu Điền vừa từ nhiệm.

Một số hình ảnh tại đại hội


Đón khách


Toàn cảnh đại hội


Tổng giám đốc HAGL phát biểu tại đại hội


Chủ tịch Tập đoàn HAGL trả lời câu hỏi các nhà đầu tư


Các nhà đầu tư đặt câu hỏi


Các nhà đầu tư giơ tay biểu quyết