Chương trình Phát triển cộng đồng tại Campuchia của Hoàng Anh Gia Lai
04/11/2013 10:26

 Đầu tư vào nước sở tại và gắn mình với việc phát triển cộng đồng là kim chỉ nam của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Lãnh đạo HAGL luôn ý thức việc kinh doanh phải luôn song hành với phúc lợi xã hội và môi trường sinh thái thông qua những chương trình được triển khai với nhiều hình thức khác nhau và đầu tư một cách dài hạn.


Có thể nói trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường xã hội đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong việc quản trị của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Tập đoàn đã lập ra một bộ phận đảm trách các hoạt động liên quan đến môi trường xã hội và theo dõi báo cáo giám sát các hoạt động CSR. Theo điều tra khảo sát mới nhất của bộ phận môi trường xã hội, xung quanh các vùng dự án của HAGL tại Campuchia có tổng cộng 18 cộng đồng bao gồm 2.392 hộ với khoảng 10.315 nhân khẩu. Các cộng đồng này đa số là người là dân tộc Khmer, Tampuan, Jarai, Kreung và Kavet. Tôn giáo chính là đạo Phật, sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp lạc hậu, phụ thuộc vào thiên nhiên, săn bắt, thu lượm lâm sản phụ và chăn nuôi, chủ yếu tự cung tự cấp, một số hộ buôn bán nhỏ lẻ, hầu như không có cơ sở sản xuất công nghiệp nào. Đời sống của cộng đồng dân cư này hiện nay còn nhiều thiếu thốn, cơ sở hạ tầng giao thông chưa được đầu tư, trình độ dân trí rất thấp.


Hình 1: Hiện trạng sinh hoạt của ngươi dân


Hình 2: Hiện trạng nhà ở tại các cộng đồng

Các chương trình cộng đồng của Tập đoàn được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản và được kiểm tra chặt chẽ bởi Ban lãnh đạo Tập đoàn. Theo nghị quyết số: 1406/13/NQHĐQT- HAGL ngày 14 tháng 06 năm 2013, HĐQT HAGL đã quyết định duyệt ngân sách 10 triệu USD dành cho chương trình cộng đồng tại Campuchia và giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2013 đến năm 2016. Mục tiêu của chương trình là từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân trong vùng dự án với thời gian nhanh nhất và được bổ sung, nâng dần lên cho phù hợp với đặc điểm của mỗi cộng đồng. Chương trình phát triển cộng đồng của HAGL tại Campuchia trọng tâm vào các lĩnh vực sau:  

*  Nâng cao đời sống và cải thiện thu nhập cho người dân bằng các hoạt động cụ thể như: Trợ giúp lương thực cho cộng đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí định kỳ 06 tháng/lần; giải quyết công ăn việc làm, đào tạo nghề miễn phí cho người dân…

*  
Xây dựng nhà ở công nhân trong vùng dự án gắn với việc giải quyết công ăn việc làm.

*  Đầu tư xây dựng cơ sơ hạ tầng trọng tâm vào các lĩnh vực: Trường học, đường xá, trạm y tế và công trình thiết yếu phục vụ cho người dân…


Hình 3: Lãnh đạo HAGL khảo sát thực tế hiện trạng cộng đồng

HAGL quyết tâm xây dựng chương trình này trở thành mô hình điểm để có thể nhân rộng ra các vùng khác. Chương trình đầu tư phát triển cộng đồng sẽ được cập nhật báo cáo định kỳ. Ngoài ra, HAGL sẽ kết nối với các kênh thông tấn báo chí để giám sát và đóng góp ý kiến cho HAGL trong suốt quá trình triển khai thực hiện để chương trình đạt hiệu quả cao nhất.
 

 HAGL