Tổng giám đốc HAGL trực tiếp gặp gỡ thăm hỏi tất cả cộng đồng tại Campuchia
18/11/2013 10:32

Trong ngày 16 tháng 11 năm 2013, Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Sự đã có buổi gặp gỡ, thăm hỏi cộng đồng Làng Kam huyện Ou Chum, tỉnh Rattanakiri, Campuchia. Đây là cộng đồng cuối cùng trong tổng số 18 cộng đồng, Tổng giám đốc đã đi thăm trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Mục đích của cuộc gặp gỡ trước hết là thăm hỏi về đời sống, công ăn việc làm của người dân sau đó tìm hiểu việc có tranh chấp đất đai giữa Hoàng Anh Gia Lai và người dân địa phương trong khu vực xung quanh dự án? Dự án của HAGL có làm tổn hại đến sinh kế của người dân địa phương?… Đồng thời trao đổi thống nhất với cộng đồng một số chương trình trợ giúp của HAGL cho cộng đồng giai đoạn I bao gồm các hạng mục như làm đường giao thông, nhà cộng đồng, giếng nước, trường học…


Hình 1: Tổng giám đốc HAGL gặp gỡ làng Srae Angkrong trong tháng 5 vừa qua


Hình 2: Tổng giám đốc HAGL gặp gỡ làng Peng và làng Muy trong tháng 6 vừa qua

Trong chuyến thăm Làng Kam, HAGL đã cam kết tài trợ các công trình thiết yếu cho làng xây dựng 1 trường học 6 phòng, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, làm đường 7km đến trung tâm xã, tài trợ máy phát điện, đào 6 giếng nước và các hạn mục khác với tổng giá trị khoảng 100.000 USD. Như vậy, tổng giá trị mà HAGL đã cam kết tài trợ cho 18 cộng đồng trong giai đoạn I là hơn 1,2 triệu USD.

Các đợt tiếp xúc với cộng đồng HAGL đã đối thoại một cách thẳng thắng, chân tình với người dân địa phương, lắng nghe và giải quyết những vướng mắc, về công ăn việc làm…Tuy nhiên, HAGL nhận thức rằng chưa thể gặp hết 100 % người dân vì những lý do từ phía cộng đồng. HAGL sẽ tiếp tục chương trình này trong nhiều năm tới, dự kiến mỗi 6 tháng lãnh đạo sẽ gặp mỗi cộng đồng một lần, đồng thời yêu cầu các công ty trực thuộc, các nông trường làm lễ kết nghĩa với cộng đồng để tăng thêm tình đoàn kết giữa HAGL với cộng đồng.


Hình 3: Tổng giám đốc HAGL thăm hỏi nhà dân tại huyện Koun Mum tỉnh Rattanakiri
, Campuchia


Hình 4: HAGL tặng quà cho các cộng đồng tại tỉnh Rattanakiri, Campuchia

Kết quả các cuộc gặp gỡ cho thấy người dân rất phấn khởi trước sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn. Giúp người dân khắc phục những khó khăn trước mắt đồng thời vạch ra kế hoạch phát triển cộng đồng tiếp theo nhằm mục đích từng bước cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân tại các khu vực dự án. Một số ý kiến, đề xuất của người dân xung quanh dự án đã được làm sáng tỏ và giải quyết ngay tại chỗ. Tại các cuộc gặp gỡ này, trước mắt HAGL tặng cho tất cả mỗi hộ gia đình: 50 kg gạo, 2 kg đường và 2 kg muối với tổng giá trị quà tặng tương đương với 52.000 USD.

HAGL