Công ty Hoàng Anh Attapeu kết nghĩa với hơn 30 bản thuộc 5 huyện, tỉnh Attapeu, Lào
08/03/2014 10:39

 Với mong muốn xây dựng cuộc sống chan hòa thân thiết, gắn bó, cùng chia sẻ giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, hoạn nạn, để xây dựng bản làng ngày càng no ấm, giàu đẹp; thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn, từ cuối năm 2013 đến nay, Công ty Hoàng Anh Attapeu đã tổ chức Lễ Kết Nghĩa giữa các nông trường với hơn 30 bản thuộc 5 huyện Saysetha, Xanamsay, Sản Xay, Samakhixay và Phu Vong thuộc tỉnh Attapeu, Lào. Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương, các già làng, trưởng bản và các hộ dân.


Lễ ký kết

Các nội dung kết nghĩa như sau:

1. Gìn giữ, phát huy mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như đời sống.

2. Nông trường ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bản có việc làm trong nông trường, hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo nghề cho người dân.

3. Nông trường giúp đỡ bản trong công tác y tế, giáo dục đặc biệt là các hộ gia đình khó khăn. Ngoài ra, cần giúp bản cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng và quy hoạch bản.

4. Phía Chính quyền và người dân bản quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để công ty hoàn thành tốt dự án của mình. 

5. Các bên thường xuyên liên lạc, trao đổi, thông tin cho nhau để nắm bắt tình hình của bản và nông trường thông qua đại diện là trưởng bản và giám đốc nông trường.

6. Tất cả các chương trình hợp tác giữa nông trường và bản phải tuân thủ luật pháp nước CHDCND Lào.


Trong tổng số 11.681 người độ tuổi lao động ở 5 huyện thuộc tỉnh Attapeu, hơn 4.000 người đang làm việc cho Công ty Hoàng Anh Attapeu. Số người lao động làm việc nhiều nhất thuộc huyện Sản Say với hơn 2.695 người chủ yếu là ở các bản Cha Lơn Say, Bờ Am, My Say.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết


Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương, các già làng, trưởng bản và các hộ dân


Tặng quà cho các hộ dân