HAGL Cam Kết Phát Triển Bền Vững
07/07/2015 11:00

 Tổng Công ty Nông Nghiệp Quốc tế HAGL (“chúng tôi” hoặc “công ty”) đầu tư vào nông nghiệp như trồng cao su thiên nhiên, cọ dầu, mía đường, và bắp tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Việc thiết lập và duy trì kinh doanh ngành nông nghiệp đòi hỏi đầu tư lâu dài về đất đai và nhân lực, đồng thời gắn bó mật thiết với các quốc gia và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Nhằm mang lại giá trị lâu dài cho tất cả các bên có liên quan, công ty định hướng phát triển bền vững một cách toàn diện bằng cách tạo ra sự cân bằng tối ưu giữa lợi nhuận, quản lý môi trường và trách nhiệm xã hội.
Chính vì thế, chúng tôi cam kết hoạch định, phát triển và sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp theo đúng luật pháp và quy định có liên quan, cũng như thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng, bảo vệ các giá trị cộng đồng và bảo tồn các giá trị thiên nhiên. Thông qua những hoạt động này, công ty mong muốn tạo được và duy trì niềm tin đối với các bên liên quan cũng như đạt được các chứng nhận bền vững cho các sản phẩm của mình.

Công ty hiện đang lên kế hoạch thực hiện ba hoạt động phối hợp tạo cơ sở cho một chiến lược bền vững:
1) Phân tích những khiếm khuyết trong các hoạt động hiện nay trên cơ sở đối chiếu với chương trình chứng nhận phát triển bền vững;
2) Phát triển hệ thống quản lý tích hợp; và
3) Xây dựng năng lực thông qua việc phát triển các chính sách nhân sự và nội bộ, các hệ thống và quy trình nhằm thực hiện cam kết lâu dài của công ty.
Để thực hiện những cam kết của mình, công ty trân trọng công bố sự tham gia của Bureau Veritas, công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá và xác nhận. Trước mắt sẽ thực hiện ngay hai hoạt động đầu tiên như đã nêu trên. 
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về tiến độ phát triển và thực hiện chiến lược bền vững trên website của công ty www.hagl.com.vn. Chúng tôi dự kiến sẽ công bố tóm tắt những kết quả quan trọng và việc làm tiếp theo trên website của công ty trong Quý 4 năm 2015.