Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính riêng Quý 1 năm 2016