Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2016
23/08/2016 10:30

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2016. Có thể truy cập tại địa chỉ sau: Link download