Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2016
01/11/2016 09:36

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý 3 - 2016 như sau: Link download