Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2017
08/06/2017 10:15

THÔNG BÁO    

V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai  

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“Đại hội”) với các thông tin sau: 

Thời gian14h00, thứ sáu ngày 30 tháng 6 năm 2017 

Địa điểmTổ chức tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán: HAG) được xác định theo danh sách chốt vào ngày 26/5/2017.

Nội dung: 
•    Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;
•    Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;
•    và một số nội dung khác.
 

Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: 

Thông báo mời họp, mẫu Giấy uỷ quyền dự họp: xin vui lòng download Giấy ủy quyền tại đây.

Chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp vv... xin vui lòng download tại đây

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 29/6/2017 với:

Ms. Phượng, ĐT 0977 138 088, email: phuong.tran@hagl.com.vn ; hoặc

Mrs. Chi, ĐT 0168 373 93 28, email: chi.tran@hagl.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến được Quý cổ đông.

Trân trọng!

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đoàn Nguyên Đức