Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017
31/07/2017 08:45

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017. Có thể truy cập tại địa chỉ sau: Link download